*
R O D O K M E N   R O D U   Š A F R Ů      1610 - 2010 (částečně aktualizováno 2013) Seznam symbolů a zkratek:
******************************************************
k  ... datum křtu
SLUŠTICE Bartoloměj   pravděpodobný otec nebo děd  *  ... datum narození
* 1610 ? + ? Jiřího a Pavla ** ... datum sňatku
+  ... úmrtí
Kateřina roz.?   žena nebo snacha Bartoloměje ONDŘEJOV ... místo, kde dotyčný žil (žije)
* ? +16.1.1691 ?  ... údaj neznámý a pravděpodobně
 
již nezjistitelný. Pro údaje autorům
            neznámé, ale zjistitelné, je rubrika
    ponechána volná.
Pavel   Jiří   ?  ... pokračování této větve nebylo sledováno
* ? + ? BĚLOKOZLY *1650 ? +po 1712 1650? ... údaj pravděpodobný
** ?   VLKANČICE **1670 ?   po 1691  ... poslední zmínka o osobě je 
Anna roz. ?   Kateřina roz.?? v roce 1691, ale zemřela  později
* ? * 4.4.1691 *1650  ? + po 1691
 
5 dětí  
BĚLOKOZLY     příchod do VLKANČIC                                   Poznámka: Po celé období nesl rod jméno ŠAFRA beze změn.
                Vedlejší příbuzenské větve už po r. 2002 nejsou systematicky doplńovány.
Václav   Anna    Dorota   Ondřej   Matěj   Alžběta   Martin   Kateřina  
k 11.9.1670  + ? k 21.9.1674  + ? k 5.1.1678 + ? k 17.11.1681 + 1726 k 1.2.1683 + 5.4.1716? k 6.6.1686 + ? k 17.10.1688  + ? *13.5.1691 + 1723 ?
**26.1.1698   ** 8.2.1712   ** ?       svobodná ?
Kateřina roz. ?   svatba v CHOCERADECH Dorota Matoušková Eva roz. ?     ?
* ? + ?
*1685 ?
+1726 *1693 ? + 28.5.1723
         9.6.1716 grunt v MIROŠOVICÍCH            ? několik dětí
        ?                              
             
Václav   Anna    Dorota   Matěj   Jiří   Václav   Jan   MIROŠOVICE
k 25.9.1699 + ? k 24.2.1713  + po 1743 k 3.2.1715 + ? k 2.2.1716 + 1748 k 9.3.1719 + ? k 15.11.1723 + po 1743 k 7.4.1726 + po 1774
  **21.11.1739       ** asi 1752  
? Ludmila roz.?   ?   Eva roz. ?  
* ? + ?   * 1726 ? + 26.5.1768
děti   ** asi 1770  
 
 
Matěj * 1740   Dorota Podhorová    
Veronika * 1742   * 1742 ? + 30.11.1782  
Kateřina * 1744    
Anna * 1747    
bez dalšího pokračování    
   
                                     
               
Kateřina   Vojtěch   Václav   Dorota   Jan   František   Anna   Václav  
k 23.12.1752  + ? * 12.7.1756 + 4.8.1818 * 20.11.1758 + před 1774 * 21.1.1761  + ? * 15.6.1763  + ? * 19.4.1768 + ? * 30.6.1772   * 2.7.1774 +12.2.1832
** ?   **14.11.1815  
    ? ? Barbora Zítková (Ladová) LENSEDLY
    podruh v Hrušově * asi 1785 + po 1819 vysloužilý voják
 
 
Anna    
* ? + ?  
*     *                         *
 
František Serafin
* 23.7.1819 + 5.8.1906
** 9.2.1847   1847 příchod do ONDŘEJOVA 
Anna Králová  
* 8.6.1820 + 15.6.1909
 
                             
           
Jan   Kateřina   František   Františka    František   Maria  
* 1.3.1848 * 1.3.1848 * 22.5.1849 +22.10.1931 * 10.11.1851  + 1854 * 17.11.1854  + 1940 *27.1.1857 +15.10.1928 * 2.4.1861 + 
provd. Šaldová provd. Fuková   **30.8.1887   provd. Kratochvílová
Kateřina Smrkovská
* 24.9.1864
 +17.7.1925
 
                                                                        od 1929 PRAHA
                       
Františka Alžběta František   Marie Alžběta   František Jan   Anna Kateřina Božena Jan Josef   Josef   František   Anna Růžena   Jan   Antonie   Antonín   Jan  
*19.11.1899 + 1975 *  1.8.1891 +18.2.1892 *17.11.1892  +27.7.1949 * 6.1.1895 +21.8.1901 * 23.9.1896 + 9.12.1896 * 5.8.1898 + 30.10.1898 * 30.7.1900 + 1966 *10.12.1901 + 19.5.1967 * 25.8.1903 + 9.6.1992 * 21.3.1905 + 28.5.1906 *17.4.1907 +29.12.1987 * 4.6.1909 +13.1.1910 * 5.11.1911 + 3.5.1990
provd.Procházková provd.Bradáčová **2.10.1933    **1927   provd.Janoušková provd. Šiklová ** 8.2.1947  
Antonie Mostecká Maria Krutská Miloslava Kultová
*29.12.1903 + 1961 * 21.3.1907 + 6.5.1990
*11.11.1916 + 17.6.1989
1946 příchod do ČERNOVIC                                  
                                            PRAHA    
             
Zdeněk Frant.Jos. František Xaver Jan   Marie   Jan, Ing   autor Miloslav Frant.   ONDŘEJOV
* 25.5.1934 + 6.3.1995 * 26.5.1929  + *11.7.1934   *19.2.1928   * 11.4.1948   * 20.9.1949  + 26.5.2003
**1960   ** 25.4.1954   O N D Ř E J O V **   provd. Vávrová   **24.6.1971   **5.7.1974 rozv.1990
Růžena Stádníková CHOMUTOV Marie Hnízdová Věra Šustová   Helena Střádalová, Ing Marie Ohrablová
*    * 7.12.1932   * 21.9.1938  + 
* 12.5.1948
  *13.7.1952  
        1971 HRADEC KRÁLOVÉ  
                                                 
                       
Alena, MUDR Zbyněk   František   Jan   Dana   Hana   Jan   Jitka   Jan, Ing.   Jiří, PharmDr.,Ing., PhD. Martin   Jana  
*14.10.1960   *22.8.1963   * 26.6.1956 +18.10.1982 *18.8.1957   *15.12.1958   *20.8.1961   *6.1.1960   *    * 5.10.1976      * 14.4.1981   *28.2.1976   *28.1.1982  
provd.Ing Kaceme Badsi **   ** 20.6.1981   provd. Neumanová provd. Dvořáková     provd. Bečková     **10.7.2010   **? rozv. 2009 **?  
Iva Veselá   Mir. Tlamichová     Mgr. Michaela Nosková Mgr. Kamila Táboříková Karin??  ?? 
*   * 8.3.1960          
*3.12.1984
         
                                   
            2 dcery Jan není sledováno
Jan   Jana   Václav   Jan   František   Miroslava   * 24. 2. 2013  
*30.11.1985   *1.4.1990   *1.4.1990   * 3.8.1982   * 12.8.1983   * 26. 1. 1985