ANALYTICKÁ CHEMIE – Srážecí  titrace

Zkosené hrany: Sbírka příkladů

 

 


                                                                              Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2006

 

 

 

 

 

 

 1. Na podíl 25,0 ml zásobního roztoku připraveného rozpuštěním 5,0000 g NaCl  a doplněním na 1000 ml se spotřebovalo 21,2 ml odměrného roztoku dusičnanu stříbrného. Zjistěte koncentraci odměrného roztoku a upravte ji na hodnotu 0, 1000 mol/l, jestliže po titraci zbylo ještě 960 ml roztoku.                                                                                          ( 0,1009 mol/l;  8,5 ml vody)

 2. Jaké množství  KCl obsahuje vzorek, jestliže se při titraci Mohrovou metodou spotřebovalo 30,0 ml odměrného roztoku dusičnanu stříbrného a na 25,0 ml téhož roztoku AgNO3 se spotřebovalo 24,6 ml 0,1120 molárního roztoku thiokyanatanu amonného?                                       ( 02465 g )     

 3. Jaké složení má výsledný roztok nad sraženinou, který vznikl smícháním 25,0 ml 0,1200 molárního roztoku AgNO3 a 30,0 ml 0,0800 molárního roztoku NH4SCN. Kolik g sraženiny vznikne?                                     ( 0,0109 mol/l AgNO3 ; 0,04364 mol/l NH4NO3;  0,3983 g)  

 4. K titraci 10 ml roztoku KCl bylo spotřebováno 12,4 ml (Mohrova metoda) 0,1 mol/l roztoku AgNO3 f = 1,0300. Kolik  a) KCl,     b) Cl     obsahoval 1 litr roztoku?
                                                                                                             ( 9,52 g KCl;  4,52 g Cl )

 5. K titraci  10 ml roztoku NaI se spotřebovalo 13,2 ml 0,1 molárního roztoku AgNO3 (Mohrova metoda).  Kolik I2 obsahuje l litr roztoku?                                                                 ( 16,75 g) 

 6. Vzorek stříbrné slitiny o váze 0,5015 g byl rozpuštěn v kyselině dusičné. Při titraci takto získaného roztoku bylo spotřebováno 32,58 ml 0,1105 molárního KSCN. Vypočítejte obsah stříbra ve slitině v %.                                                                                                                          ( 77,44 % )

 1. Při titraci 0,2303 g směsi chloridu a bromidu lithného bylo dle Mohra spotřebováno 42,15 ml 0,1250 molárního dusičnanu stříbrného. Vypočtěte % složení směsi.
                                                                                                     
  ( 94,10 % LiCl ; 5,90 % LiBr )

 1. Na navážku 200,0 mg směsi NaCl a KCl se po rozpuštění spotřebovalo  31,2 ml 0,1012 molárního dusičnanu stříbrného. Vypočítejte obsah obou složek v roztoku. (Návod: použijte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých).                                                        ( 64,21 % NaCl ; 35,79 % KCl )

 1. Pro zjištění obsahu thiokyanatanu amonného ve vlhkém vzorku bylo k navážce 0,1500 g odměřeno 40 ml 0,1020 molárního dusičnanu stříbrného a na jeho přebytek se spotřebovalo 21,4 ml asi 0,1 molárního KSCN. Při titraci podílu 25,0 ml 0,1020 molárního dusičnanu stříbrného se spotřebovalo  25,3 ml asi 0,1 molárního KSCN. Vypočítejte obsah thiokyanatanu amonného v %                                                                                                                          ( 97,59 % )

 1. K titraci 10 ml roztoku KBr bylo přidáno 25 ml  0,1 molárního AgNO3  f = 1,0300 a po srážení Agar se spotřebovalo k titraci nadbytku dusičnanu 11,0 ml 0,1 molárního roztoku KSN  f = 0,9900. Kolik  a) KBr,   b) Br  obsahuje 1  litr roztoku?               ( 17,68 g KBr ; 11,87 g Br )

 1. 100  mg kuchyňské soli bylo rozpuštěno ve vodě. k roztoku bylo přidáno 25,0 ml 0,1 molárního roztoku AgNO3  f =  0,9800 a ke zpětné titraci se spotřebovalo 8,0 ml 0,1 molárního roztoku NH4SCN f = 1,0100. Kolik % NaCl obsahuje užitý preparát?                                ( 95,96 % )

 1. Kolik gramů Pb2+ je obsaženo v nasyceném roztoku Pb3(PO4)2 ,  jestliže součin rozpustnosti fosforečnanu je 1,5 . 10-32?                                                                    (1,05 . 10-4 g/1000 ml)

 1. Vypočtěte součin rozpustnosti MgNH4PO4, rozpouští-li se ve 300 ml vody 2,58 . 10-3 g této soli.                                                                                                                  ( 2,45 . 10-13 )

 1. K rozpuštění 1,0000 g fosforečnanu stříbrného je zapotřebí 150 litrů vody. Vypočtěte součin rozpustnosti této soli.                                                                                          ( 1,74 . 10-18 )