Zkosené hrany: Sbírka příkladů
                      

 

 

 

 

 1.  Sestavte redox rovnici:      
  Reaktanty: chlorečnan draselný, jodid draselný, kyselina sírová  
  Produkty: síran draselný, chlorid draselný, jód, voda
                                          (1, 6, 3 - 3, 1, 3, 3)

 2.  Sestavte redox rovnici:       
  Reaktanty: oxid antimonitý, brom, hydroxid draselný 
  Produkty: antimoničnan tridraselný, bromid draselný, voda
                                          (1, 2, 10 - 2, 4, 5)

 3.  Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty: peroxid vodíku, manganistan draselný, kys. chlorovodíková 
  Produkty:  kyslík, chlorid manganatý, chlorid draselný, voda
                                          (5, 2, 6 - 5, 2, 2, 8) 

 4. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty: dichroman draselný, kyselina siřičitá, kyselina sírová 
  Produkty:   síran chromitý, síran draselný, voda
                                          (1, 3, 1 - 1, 1, 4)

 5. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty: manganistan draselný, dusitan draselný, kyselina sírová 
  Produkty:  dusičnan draselný, síran manganatý, síran draselný,voda
                                          ( 2, 5, 3 - 5, 2, 1, 3)

 6. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:  oxid hořečnatý, křemík, oxid vápenatý
  Produkty:    hořčík, křemičitan vápenatý
                                          (2, 1, 1  -  2, 1)

 7. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:  síran železnatý, dichroman draselný, kyselina sírová
  Produkty:    síran železitý, síran chromitý, síran draselný, voda
                                          (6, 1, 7 - 3, 1, 1, 7)

 8. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:  síran železnatý, peroxid vodíku, kyselina sírová
  Produkty:    síran železitý, voda
                                          (2, 1, 1 - 1, 2)

 9. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:  chlorid železnatý, peroxid vodíku, kyselina chlorovodíková
  Produkty:    chlorid železitý, voda
                                          (2, 1, 2 - 2, 2)

 10. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:  manganan draselný, kyselina chlorovodíková
  Produkty:    manganistan draselný, oxid manganičitý, chlorid draselný, voda
                                          (3, 4 - 2, 1, 4, 2)

 11. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:   oxid olovičitý, dusičnan manganatý, kyselina dusičná
  Produkty:     kyselina manganistá, dusičnan olovnatý
                                          (5, 2, 6 - 2, 5, 2)

 12. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:   chlorovodík, manganistan draselný,
  Produkty:     chlor, chlorid manganatý, chlorid draselný, voda
                                          (16, 2 - 5, 2, 2, 8)

 13. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:   chlorid sodný, oxid manganičitý, kyselina sírová,
  Produkty:     chlor, síran manganatý, síran sodný,voda
                                          (2, 1, 2 - 1, 1, 1, 2)

 14. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:   oxid manganičitý, chlorečnan draselný, hydroxid draselný,
  Produkty:     manganan draselný, chlorid draselný, voda
                                         (3, 1, 6 - 3, 1, 3)

 15. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:   arsen, chlornan sodný, hydroxid sodný
  Produkty:     chlorid sodný, arseničnan trisodný, voda
                                        (2, 5, 6 - 5, 2, 3)

 16. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty:   dusitan sodný, jodid draselný, kyselina sírová
  Produkty:     oxid dusnatý, jód, síran draselný, síran sodný,voda
                                         (2, 2, 2 - 2, 1, 1, 1, 2)

 17. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty: sulfid arsenitý, kyselina dusičná
  Produkty: kyselina arseničná, kyselina sírová, oxid dusičitý,voda
                                      (1, 28 - 2, 3, 28, 8)

 18. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty: disulfid železnatý (pyrit), peroxid sodný
  Produkty: oxid železitý, síran sodný, oxid sodný
                                      (2, 15 - 3, 4, 11)

 19. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty: Oxid manganičitý, kyselina šťavelová, kyselina sírová
  Produkty: síran manganatý, oxid uhličitý, voda
                                      (1, 1, 1 - 1, 2, 2)

 20. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty: fosfor, kyselina dusičná,voda
  Produkty: kyselina fosforečná, oxid dusnatý
                                      (3, 5, 2  -  3, 5)

 21. Sestavte redox rovnici:
  Reaktanty: brom, hydroxid sodný
  Produkty: bromid sodný, bromičnan sodný, voda
                                      (3, 6   -   5, 1, 3)