Zaoblený obdélník: ANALYTICKÁ CHEMIE – Potenciometrie
 
                                                                 Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2006
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciometrické titraceZkosené hrany: Sbírka příkladů

 

1.      Určete bod ekvivalence z údajů naměřených při titraci chloridu  sodného dusičnanem stříbrným (0,1 mol/l)

          a) graficky z běžné titrační křivky E = f(V)

          b) graficky z křivky I. derivace

          c) graficky z křivky II.derivace

          d) výpočtem druhých derivací                                       

 

 

V [ml]

E [mV]

V [ml]

E [mV]

5,0

10,0

15,0

20,0

23,0

24,0

24,4

24,6

24,8

24,9

25,0

29

37

48

64

82

96

108

118

135

147

171

25,1

25,2

25,3

25,4

25,6

26,0

27,0

29,0

31,0

34,0

219

248

268

278

291

307

331

354

365

376

                                                                                                      [25,06 ml; 25,00 ml]

 

2.      Určete body ekvivalence z údajů naměřených při titraci směsi  chloridu a jodidu draselného dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l, všemi metodami, které znáte.

 

V [ml]

E [mV]

V [ml]

E [mV]

0

4,0

8,0

9,0

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0

10,1

10,2

10,5

-250

-238

-206

-188

-170

-162

-152

-136

-92

-24

106

112

114

14,0

19,0

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

20,0

20,1

20,2

20,3

21,0

124

170

188

192

202

214

228

248

284

300

312

344

                                                                                                                                  [10 ml; 20 ml]

 

3.      Při stanovení obsahu železnatých kationtů byly při titraci  0,1 molárním manganistanem draselným potenciometricky naměřeny  hodnoty uvedené v tabulce. Sestrojte titrační křivku,  spočítejte I. a II. derivaci a určete bod ekvivalence.

  

V [ml]

E [mV]

0,00

10,00

15,00

18,00

19,80

19,98

20,00

20,02

40,00

730

770

800

830

890

940

1400

1480

1520

                                                                                                                                       [ 20,00 ml ]

 

 

Potenciál elektrod

 

Hodnoty výrazu  (2,303.R.T/F)  pro teploty od 10ºC do 40ºC

10º C

15º C

18º C

20º C

0,0562 V

0,0872 V

0,0578 V

0,0582 V

25º C

30º C

35º C

40º C

0,0592 V

0,0601 V

0,0611 V

0,0621 V

 

1.      Vypočítejte potenciál stříbrné elektrody v bodě ekvivalence  pro titraci NaCl roztokem AgNO3 při 25º C, jestliže Ks/AgCl = 1,56.10-10 a Eo = 0,799 V                                                                              [0,51 V]

 

 

2.      Vypočtěte potenciál chinhydronové elektrody ponořené do  roztoku o pH = 5 a při 25º C. E= 0,699 V             [0,404 V]

 

 

3.      Vypočítejte potenciál cínové elektrody ponořené do roztoku  iontů Sn2+ o koncentraci 0,001 mol/l, E  = -0,14 V (25º C).                                                                    [-0,2285 V]

 

 

4.      Jaký je při teplotě 25º C potenciál měděné elektrody ponořené  do 1 litru roztoku obsahujícího 0,025 mol iontů Cu2+, jestliže E  = 0,340 V?                                                                                               [0,2926 V]

 

 

5.      Vypočítejte potenciál chinhydronové elektrody, ponořené do  roztoku o pH = 5,7 při 25º C, pokud Eo = 0,699 V.                                                                             [0,363 V]

 

 

6.      Vypočítejte potenciál v bodě ekvivalence při titraci chloridu  cínatého chloridem železitým Eo(Sn4+/Sn2+) = 0,15 V,  Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V.                                                                                               [0,36 V]

 

 

7.      Vypočítejte potenciál vodíkové elektrody ponořené do roztoku o  c(H3O+) = 0,1 mol/l při 25º C. Barometrický tlak = 101,325 kPa,  tlak vodní páry = 3,2 kPa a Eo = 0                                                     [-0,059 V]

 

 

8.      Vypočtěte potenciál vodíkové elektrody ponořené do roztoku HCl  0,05 mol/l při 25º C. Barometrický tlak = 99,99 kPa, tlak vodní  páry 3,333 kPa. E0 = 0                                                                    [-0,076 V]

 

 

9.      Jak se změní potenciál a) zinkové, b) měděné elektrody,  vzroste-li koncentrace elektrolytu, obsahujícího ionty  příslušného kovu, z 0,1 mol/l na 1 mol/l, když Eo(Zn/Zn2+) = -0,76V a Eo(Cu/Cu2+) = 0,34 V (při 25º C).

                                [stoupne a) z -0,789 V na -0,760 V; b) z 0,311 V na 0,340 V]

 

 

10.  Vypočítejte potenciál redoxní elektrody v roztoku, v němž jsou  ionty Fe2+ a Fe3+ přítomny v poměru: a) 100 : 1; b) 1 : 1;  c) 1 : 100. Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,771 V; t = 25º C                                [a) 0,653 V; b) 0,771 V; c) 0,889 V]

 

 

11.  Určete redoxní potenciál v soustavě vzniklé smíšením 20 ml 0,1  molárního roztoku FeSO4 a 18 ml 0,02 molárního roztoku KMnO4 v  kyselém prostředí při 25º C. Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,771 V.                                                [0,827 V]