Zaoblený obdélník: ANALYTICKÁ CHEMIE – Komplexometrie
 
 
                                                                                          Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2006
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jaké množství chelatonu 3 je třeba navážit pro přípravu  2 litrů 0,0200 molárního roztoku chelatonu 3. Jaký je titr roztoku, jestliže se ho na navážku 0,1000 g kovového bismutu (po uvedení do roztoku a po úpravě pH) spotřebovalo na indikátor xylenolovou oranž 24,5 ml?Zkosené hrany: Sbírka příkladů
                                            ( 14,90 g ; 0,0195 mol/l )                      

 2. Zjistěte titr odměrného roztoku K 3, jestliže se na podíl 50,0 ml 0,0200 molárního roztoku MgSO4 spotřebovalo 20,2 ml roztoku komplexonu               ( 0,04951 mol/l ) 

 3. Navážka 0,1100 g PbCl2 p.a. byla po rozpuštění a úpravě pH  titrována roztokem K 3 na xylenolovou oranž a spotřeba činila 19,4 ml. Zjistěte titr odměrného roztoku a upravte jej na 0,0200 mol/l, zbylo-li po titraci ještě 925 ml roztoku.           ( 0,0204 mol/l ; 18,5 ml vody )

 4. Kolik g chelatonu 3 je třeba navážit k přípravě  2000 ml 0,0400 molárního roztoku, obsahuje-li chelaton  1,5 % vlhkosti?                                  ( 30,233 g )                                

 5. Jaké množství uhličitanu vápenatého  p.a. je třeba navážit, aby po rozkladu a úpravě pH byla spotřeba  0,0500 molárního roztoku chelatonu 3 při titraci na fluoreon 25,00 ml? 
  ( 0,1251 g )                    

 6. Kolik gramů síranu nikelnatého obsahuje 1000 ml roztoku, jestliže se na podíl  25,0 ml spotřebovalo 26,7 ml 0,0502 molárního roztoku chelatonu 3?               ( 8,2978 g )   

 7. Vypočtěte, kolik % bismutu je obsaženo v technickém kovovém olovu, jestliže na navážku 1,5293 g vzorku bylo po izolaci Bi  při titraci na indikátor pyrokatechinovou violeť spotřebováno 17,35 ml 0,0100 molárního roztoku chelatonu 3?                    ( 2,37 % )

 8. Na 50 ml vzorku síranu měďnatého bylo spotřebováno 28,6 ml 0,0502 molárního chelatonu 3. Vypočtěte kolik g Cu2+ je obsaženo v 1000 ml roztoku CuSO4?            ( 1,818 g )     

 9. Kolik gramů chelatonu 3  musíme navážit na přípravu 1000 ml zásobního roztoku, jehož 1 ml odpovídá 1 mg Ca?                                                          ( 9,2874 g )  

 10. Celkovou tvrdost vody lze zjišťovat komplexometrickou titrací  0,01 molárním roztokem chelatonu  III na indikátor eriochromovou  čerň. Kolik mg Ca, CaO, CaCO3 odpovídá 1 ml 0,1 molárního roztoku chelatonu III?  
        
     ( 0,4008 mg Ca ; 0,5608 mg CaO ; 1,0009 mg CaCO3 )          

 11. Kolik % olova obsahuje vzorek, jestliže k navážce 0,7740 g vzorku bylo přidáno 50,0 ml 0,0512 molárního roztoku chelatonu 3 a po úpravě pH na hodnotu 10      činila spotřeba na přebytečný chelaton 26,8 ml 0,0200 molárního roztoku MgSO4?                  ( 54,18 % )