Rediguje    Hony Šafra       -     Navštivte též    http://hony.safra.eu  nebo pište na   cmuchalek@centrum.cz
LogoForum.png, 355kB Nahlížení, okecávání,
moudertrousení, a tak ....


obrSmajlik.png, 10kB
Ildi Csölle
HLASATELNA
KARATELNA
DRBÁRNA
CHVALITEBNA
tlacHS.JPG, 15kB tlacForum.JPG, 14kB tlacGama.JPG, 13kB

Nepřišli jste o něco?

Trochu jiný a přece náš svět.

Už jste měli možnost vidět naživo Ildi Csölle(ovou)? Už jste ji viděli při práci? A už jste si prohlédli (myslím PROHLÉDLI nikoliv očima přelétli) její obrázky?
Jestli jste třikráte odpověděli NE, tak to Vás lituji, protože jste (nejméně) 3x ochuzeni.
Tak za prvé: Ildi je nejenom krásná dívka (to jsou ostatně všechny od 3 do 103 let), ale především velice sympatická.
Csolle.jpg, 74kB Za druhé: Když maluje, tak se usmívá a snad žádná technika jí není cizí. Nevíte, zda koukat na ni, na její ruce, nebo na to co tvoří. Proto radši nespěchejte… Ani není kam a proč, ona u malování vydrží dlouhé hodiny.
Za třetí: Nekoukejte na jeden jej obrázek. Je to trochu zavádějící. Prohlížejte si jich více najednou, kdyby to šlo, tak snad všechny. Pak pochopíte, že Ildi nám vypráví o jakémsi trochu zvláštním světě, trochu dětsky naivním, trochu filosoficky moudrém, trochu snovém, trochu alegorickém, který v nás budí zvědavost, nutí nás obrázky „číst“, abychom nakonec pochopili, že se jedná o svět náš vezdejší, jen nahlížený z poněkud jiného úhlu.

Jistěže jsou lidé, kteří nic nevidí kolem sebe a nic nevidí ani v obrazech. To jsou lidé, kteří procházejí životem duševně zanedbáni, zpravidla usilující jen nějaké prchavé zážitky a prosté materiálno (nic proti tomu, jíst se musí…..) a to buď proto, že se o jejich výchovu k umění (aktivní či pasivní) nikdo nestaral, nebo o to sami nejevili žádný zájem. Ve věku pozdějším jim není pomoci.
Pak jsou lidé, kteří věci kolem sebe „vidí“, vnímají, hodnotí, ale z jakýchsi těžko pochopitelných pohnutek vidí vše nepřiměřeně (ne)kriticky, s rádoby spravedlivými odsudky nebo naopak s hraným nadšením, jejich vidění a vnímání je poznamenáno vnitřní nejistotou, často ovlivněno okolím či odhadem, co asi by mělo být v danou chvíli vysloveno, aby se neztrapnili. To jsou ti, jimž se říká snobové. Vyznačují se ale tím, že jsou v tomto stádiu téměř vždy totálně vedle, a to dnes, zítra i za 100 let. Ale berme je. Pokud se hledění na svět očima svými a prostřednictvím očí umělců věnují dosti dlouho a sebekriticky, většinou z nich nakonec vyrostou docela platní členové umělecko-divácké komunity, velmi často mecenáši a podporovatelé různých avantgardních a extravagantních směrů, z nichž zase tu a tam vyklíčí něco, co má trvalou platnost. A právě obrázky Ildi Csölle mohou být tím, co snoby může naučit hledět na umění střízlivýma očima.
No a jsou také lidé, kteří o obrazech neuvažují v nějakých pojmových kategorií, mají prostě obrazy rádi, přinášejí jim radost, jistěže je svým způsobem i hodnotí, ale ne tak jako profesionální kritikové, kteří vykládají, jak by to dělali, kdyby to uměli, ale spíše vzájemným porovnáváním různých autorů. Vědí, který obraz se lim líbí (a nehloubají nad tím proč, ono to většinou ani nejde) nebo také nelíbí. Jsou to ti nejlepší partneři pro dialog s malíři, ať již dvoustranný dialog verbální-slovní, nebo dialog trochu jednostranný, imaginární, v němž malíř něco svým obrazem sděluje a divák to nějakým způsobem přijímá.
A zase jsou to obrázky Ildi Csölle, které se nakonec mohou stát i předmětem sběratelské vášně těchto diváků, kteří v nich uvidí jednotící styl, jednotící pohled na svět, objeví v nich jeho všední krásu a krásu všednosti, nechají se jimi oslovit, ovlivnit i vychovávat. Určitě tedy nepřehlédněte obrazy jako jsou Epocha zo Zjavenia, Unavený anjel, Starec a mača, Uvažujúci rozjímajúci, Dvaja na nádvorí pred svätyňou … a zkuste na ně hledět jako na hádanky, které mohou mít mnoho správných řešení, připomeňte si dětskou nezbednost, zvídavost a zvědavost pohledem na Dohovaranie nezbedníkovi, Vyjavené bábo, Tato poď... a jiné a sami si odpovězte, zda vám podobné chvíle, momenty a okamžiky v životě neprotekly zbytečně a bez povšimnutí kolem Vás. Zkrátka: na obrazy Ildi Csölle se pozorně podívejte. A klidně napište, že se mýlím, jestli si to opravdu myslíte.

hony 2.11.2010

tlacPozvanka.JPG, 15kB