Hlavicka.JPG, 24kB tlacZpet.jpg, 8,8kB

Univerzitní řád

Ilegální univerzita HERDULE je prestižní výchovně-vzdělávací ústav, který klade na své posluchačky tyto nároky:

1. Výuka je nepovinná, ale každá absentérka se musí řádně okecat, a ostatní jí mohou „strouhat mrkvičku“, pokud okecání nebude mít dostatečně závažný důvod.

2. Studentky přicházejí na výuku ve stavu střízlivém. Stav, v němž univerzitu opouštějí, univerzitní řád nepostihuje. Případný odvoz se však koná na jejich účet. Doprovod školníkem je bezplatný.

3. Při výuce mohou studentky mírně štěbetat, individuální jekot však nesmí překročit 60 decibelů a kolektivní rámus 80 decibelů (to už by rektor-školník slyšel a bylo by zle).

4. Studentky se v učebně stále usmívají - která se bude mračit z jiných důvodů než z usilovného přemýšlení, bude vykázána za dveře nebo na mráz.

5. Studentky mohou nadávat na ty, které nejsou přítomny, a politiky všech barev stran a kůže. Nadávání a vyhrožování akademickým funkcionářům, vedení ústavu a jeho zřízencům se ale postihuje tresty ústními, písemnými a fyzickými. Za tím účelem je při výuce stále spuštěn počítač, kopírka a připravena rákoska.
Případná odvolání proti trestu nemají odkladný účinek. (Méně závažné nadávky jako „kocourku“, „miláčku“, „drahoušku“, „ošklivé kačátko“ apod. se nepostihují).

6. Ve škole je zakázáno kouřit, na rozdíl od jiných škol platí zákaz i na WC.

7. Rodinní příslušníci se na studentky mohou informovat, případně přijít podívat kdykoliv, ovšem přicházet musí neozbrojeni a v náladě psychicky klidné. Žádné nepřístojnosti se jim trpět nebudou.

8. Čmárání po lavicích a jiném nábytku, sprejování stěn a podobné či jiné projevy vandalismu se zapovídají. Univerzita poskytuje pro vyjádření uměleckých myšlenek a návrhů dostatek kancelářského papíru.

9. Popichování spolužaček a pedagogických pracovníků špendlíčky se hodnotí výrokem „Fuj!“ a pachatelka bude potrestána povinností zásobovat univerzitu dobrým pitím.

10. Výuka začíná včas a končí, až odpadne poslední studentka.
PoťDr. Hony Š., rektor/školník